For anledninga var det laga til lokale i løa til Randi Frette og Oddbjørn Sande.

Tema for møtet var utval av livlam og vèr, ved Øyvind Jacobsen, der han fortalde om sine tankar og erfaringar innan avlsarbeidet på sau.

Sauekontrollen på Fatland og Nortura var representert ved Hilde K. Håland og Karluf Håkull. Dei fortalde om sauekontrollen i praksis og viste døme på korleis ein kan ha nytte av denne i eigen buskap.

I samband med Ny Giv får no nye medlemmer i sauekontrollen 3 års gratis medlemsskap! Ta kontakt med slakteriet ditt for meir informasjon!

http://www.animalia.no/Husdyrproduksjon/Sauekontrollen/

 

 

Nortura og Fatland spanderte grillmat, noko alle dei frammøtte sette stor pris på! Kjekt med fagleg og sosialt påfyll etter ein hektisk lemmingsperiode!

 

 

 

http://www.nsg.no/ny-giv-for-sauehaldet/category2817.html