Dark Overlay

Lokallagsstyre Fitjar Sau og Geit

Navn Verv Telefon Epost
John Karsten Raunholm Leder 975 01 370
Nils-Andreas Brekke Nestleder 952 50 207
Inge Andreas Waage Styremedlem 958 86 390
Karen E. Rydland Sæbø Kasserer 971 72 441
Kristian Skumsnes Sekretær 992 23 972