Dark Overlay

Lokallagsstyre Fusa Sau og Geit

Navn Verv Telefon Epost
Leif Trygve Berge Leder 982 45 839
Ernst Ove Indrebø Nestleder 414 51 801
Håkon Olai Lie Styremedlem 932 55 754
Jon Djupvik Styremedlem 911 70 372
Bjarte Skjelvan Kasserer 482 48 902