Dark Overlay

Lokallagsstyre Granvin Sau og Geit

Navn Verv Telefon Epost
Aslak Såkvitne Leder 918 96 779
Øystein Alexander Såkvitne Styremedlem 900 15 597
Harald Skår Styremedlem 988 71 781
Olve Kjerland Kasserer 913 52 606
Helena Elvatun Sekretær 986 91 722