Dark Overlay

Gjeterhundprøve i Kvam 1.nov 2020

<p>Det vert distriktsprøve klasse 1, 2 og 3 sundag 1. november 2020 i Norheimsund, adresse&nbsp;Dalatunvegen 245.&nbsp;</p>

Kåring Kvam/Samnanger 2020

<p>Det vert kåring laurdag 3. oktober kl 09.00 i ridehallen på Børve. Innmelding på www.saueavl.nsg.no frå 19. september.</p>

Fellestrening gjetarhund hausten 2020

<p>Det vert fellestrening for gjetarhund utover hausten, sjå vedlagt liste for stad og tid. Ver merksam på at lista kan verte endra.</p>

Brev til lokallaga

<p>Hordaland Sau og Geit har sendt infobrev til lokallaga, vi legg ut brevet her til orientering</p>

Aktuell info til beitelag

<p>Her finn du lenke til informasjon til beitelag frå Fylkesmannen i Vestland</p>

Fellestrening for gjetarhund

<p>Oppstart fellestrening for gjetarhund 1. juli</p>

Gjetarhundkurs

<p>Kvam Sau og Geit ved Gjetarhundnemnda arrangerer unghundkurs med oppstart måndag 3. august.</p>

Gjetarhund demonstrasjon

<p>Gjetarhundnemnda inviterer til demonstrasjon om bruk av gjetarhund.</p>

Vaksine toksoplasmose?

<p>Frist for bestilling 22.juni</p>

Infomøte om gjetarhundarbeid

<p>Gjetarhundutvalet i Kvam Sau og Geit inviterer til informasjonsmøte om arbeid med gjetarhund. Møtet er ope for alle som driv med gjetarhund eller har/skal skaffe seg gjetarhund.</p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><strong>Vel møtt i Bergstø Grendahus måndag 8.juni kl 18.00</strong></span></p>

Styret

Årsmøte 2016

Årsmøte i Kvam Sau og Geit

<p>Innkalling til årsmøte torsdag 5. februar kl 19.00</p>

Årsmøte 2014

Medlemsmøte Sutalaus Øystese 2.april!!

Me i Kvam sau og geit ynskje alle velkomne te høyra på leiaren vår i HSG Nils Inge Hitland korleis han har drive som sauebonde!! Kva skal me gjera for verta betre bonde? kom med inspel til kva me skal jobba vidare med?

Fargegenetikk på spælsau !

Tema møte i Øystese om fargggenetikk, foredragshaldar. Eirin rauø er sauebonde frå aust-agder, som har sett seg meget godt inn i temaet. Me ynskjer alle intresserte hjartleg velkomne!!

Gjeterhundkurs !!

Oppstartsmøte for prosjekte Ny giv med sau !!

<p> &nbsp;</p> <p> <em>Prosjekt Ny Giv for sauehaldet i Hordaland startar no!</em></p> <div id="paneshell"> <div id="shellcontent"> <div id="yui_3_7_2_1_1360686965636_1839"> <div id="yui_3_7_2_1_1360686965636_1844" role="document" tabindex="0"> <div id="yui_3_7_2_1_1360686965636_1841"> <div aria-label="Meldingstekst" id="yui_3_7_2_1_1360686965636_2497" role="main"> <div id="yiv2115706359"> <div id="yui_3_7_2_1_1360686965636_2507"> <div> <p id="yui_3_7_2_1_1360686965636_2511"> <em>Hordaland Sau og Geit inviterer til oppstartsmøte med informasjon om prosjektet og innlegg ved Animalia</em></p> <p id="yui_3_7_2_1_1360686965636_2516"> <strong><em id="yui_3_7_2_1_1360686965636_2515">12. februar, Kl 19.30, Kafe Sutalaus i Øystese</em></strong></p> <p id="yui_3_7_2_1_1360686965636_2518"> <em>Vel møtt til alle med interesse for sauen</em></p> <p> &nbsp;</p> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <p> &nbsp;</p>

Filtrer artikler