Hordaland Sau og Geit inviterer til oppstartsmøte med informasjon om prosjektet og innlegg ved Animalia

12. februar, Kl 19.30, Kafe Sutalaus i Øystese

Vel møtt til alle med interesse for sauen