Saksliste årsmøte
Godkjenning av innkalling og saksliste
Val av møteleiar og skrivar
Val av 2 årsmøtedeltakarar til å underskrive protokoll saman med møteleiar
Årsmelding 2021
Rekneskap 2021
Arbeidsplan 2022
Saker frå styret
- Tidspunkt for kåring
- Løysning for rekneskapsføring

Val
Val av 2 utsendingar til HSG årsmøte
Ingen innkomne saker

Grovfôrmøte med Lise Austrheim frå Norsk Landbruksrådgiving
Korleis lukkast med eng og beite til sau?
Lise driv blant anna med grovfôrrådgjeving, uttak av jordprøvar og gjødselplanlegging og har lang fartstid og god kompetanse på området. Det anbefales å bli med på dette!


Foto: Bilde av Lise Austrheim lånt frå www.nlr.no.

 

 

 

Vel møtt!