Innkalling til årsmøte og klimaprat, Kvam sau og geit   

Stad: Kvam Fruktlager - Øystese
Tid: Onsdag 1. februar kl 19.00

Saksliste årsmøte
Godkjenning av innkalling og saksliste
Val av møteleiar og skrivar
Val av 2 årsmøtedeltakarar til å underskrive protokoll saman med møteleiar
Årsmelding 2022
Rekneskap 2022
Arbeidsplan 2023
Saker frå styret - Erfaringar med ny løysning for rekneskapsføring
Val
Val av to utsendingar til HSG årsmøte (24.-25.feb)
Ingen inkomne saker

 

Klima i sauehaldet, korleis møte framtida?
v/ Helena Elvatun frå Norsk Landbruksrådgiving

 

Enkel servering
Vel møtt!