Tema: 
Aktuelt frå Nortura
Avlsarbeidet i NSG

Innlegg ved Per Johan Lyse som har innlegg under to ulike hatter. Per Johan er tilførselsrådgjevar småfe i Nortura og medlem i avlsrådet i NSG. 

Litt meir om Per Johan Lyse kan du lese her.

Det vert sjølvsagt kaffi og litt å bite i.