Vel møtt onsdag 24.juni kl 18 i Steinsdalen

Adresse Steine 71, Parker ved vegen

 

Tema:

1. Lydnadstrening før start på sau

2. Visa vinkling med unghund på sau

3. Visa sirkeltrening, innlæring av høgre og venstre

4. Saueadferd

 

Gjetarhundnemnda v/Marianne Byrkjeland, Solveig Valland og Dag Laupsa-Borge