Kurset høver for hundar som skal eller er starta på sau. Du får hjelp på det nivået du er. Det vert teori og praktisk trening på sau.

Info og påmelding, kontakt Marianne Byrkjeland, telf 95947847 eller på messenger på facebook.

NB! Begrensa tal plassar!