Innmelding skjer på www.saueavl.nsg.no 
Velg "saueholder" under "logg inn" på venstre side og bruk same påloggingsinfo som i sauekontrollen. Gå videre til kåring 2021 - Innmelding og klikk på riktig kåringssjå. Innmeldingsfrist er 2 dager før kåringa. 

Hugs eigenerklæringsskjema

Merk også at det er endra reglar for buskaper som også har geit les her