Medlemsmøte Kvam sau og geit

 Sutalaus  i Øystese 2.april

kl 19.00

 

Leiar i Hordaland sau og geit, Nils Inge Hitland

 

Kjem for å snakke litt generelt om sauehaldet, resursbruk, beitebruk.  

Meir om kva HSG ynskjer å jobbe vidare med i NY GIV prosjektet.

Dette er rette kvelden å komme med innspel til kva HSG bør jobbe vidare med for å styrke næringa lokalt.

 

Servering.

mvh

Styret KSG

Spørsmål: Tarjei Aalvik: 970 18 565

                      Lars Norheim: 954 34 272