Sakliste:

1. Opning av møtet

2. Godkjenning av innkalling og sakliste

3. Val av møteleiar og referent

4. Val av 2 personar til å skrive under møteboka

5. Årsmelding (blir ettersendt før møtet)

7. Rekneskap (blir ettersendt før møtet)

8. VAL Val av leiar – Val av 2 styremedlemmer – Val av 3 varamedlemmer til styret – Val av representant til gjetarhundnemnda – Val av 2 revisorar – Val av utsendingar til årsmøte i HSG (Leiar + 1) Val av ny medlem i valnemnda 

9. Innkomne saker. Innkomne saker må vera styret i hende seinast 16. januar 2020

10. Eventuelt Fagleg innlegg: Arne Oftedal frå mattilsynet Tema: Kurs i dyrehelse og smittevern for produsentar som følgje av kompetansekravet i dyrehelseforskrifta. Øystein Bjelland (ny rådgivar for sauakontrollen i Nortura) Tema: Presentasjon av seg sjølv og Sauakontrollen/Sauakontrollen App, tips og nyheter. 

Enkel servering

Vel møtt

Styret