Vaksine 
Da lyt bestillast vaksine toxopasmose, tidleg frist er 20. juni.  
Saualaget må annonsera for toxoplasmose vaksinering. 
 
Kurs 
Klyppekurs. Pris for instruktør i august må sjekkast. Lyt ha minimum 4 påmelde for oppstart 
av kurs. 
 
Seminkurs i oktober 
 
Slaktekurs 9. november. Fleire ulike kurs. Lyt sjekka med medlemmane kva da er interesse 
for. Slaktekurs og eventuelt skjære/matkurs. 
 
Dommarkurs – eventuelle nye dommarar her i frå.  
 
Kåringssjå 
Kåringssjå vert 29. september. Lyt sjå til att ein får 2 dommarlag slik at kåringa ikkje tek for 
lang tid. Lyt laga til navneskilt på utstillarane. Sjået har tidlegare starta klokka 13, kanskje ein 
bør starta før? 
 
Nytt møte 
Nytt møte i perioden 20. til 25. august. Fjosmøte? Tema uttak livlam, eventuelt ullkvalitet. 
Kåre Kristoffersen og Hilde Håland vert spurde om å vere med.