Årsmøte i Lindås og Meland sau og geit vert halde i Dalheim, Hundvin, mandag 04. Februar 2013 kl. 19.00

Sakliste:

1. Opning av møtet

2. Godkjenning av innkalling og sakliste

3. Val av møteleiar

4. Val av referent

5. Val av 2 personer til å skrive under møteboka

6. Årsmelding

7. Rekneskap

8. Val

Val av leiar - på val Anders Konglevoll

Val av 2 styremedlemer – på val Randi Underthun og Ole Johan Eidsnes

Val av 3 varamedlemer til styret – på val Egil Eidsnes, Åshild Dale og Marius Hindenes

Val av 2 revisorar – på val Herleif Dalland og Nils Veland

Val av vara til revisor – på val Olav Thorsheim

Val av utsendingar til årsmøte i HSG

9. Val av ny medlem i valnemda – på val Ove Holmås

10. Utdeling av gåvepremiar frå kåringa i haust

11. Reveprosjektet

12. Sponsing av NM i gjeterhund

13. Arbeidsplan 2013

14. Innkomne saker

Per Liahagen frå Gol vert med oss og fortel litt om erfaringane han har gjort seg i eiga drift både på heima og utmarksbeite.

Per er ein erfaren sauebonde og ein flink foredragshaldar som det alltid er spanande å høyra på.

Det vert servert spekemat på årsmøtet.

Håper de finn dette så interessant at de finn vegen til Hundvin denne kvelden.

Konglevoll , 15.01.2013

Anders Konglevoll

-leiar-