Sakliste:

 1. Opning av møtet
 2. Godkjenning av innkalling og sakliste
 3. Val av møteleiar
 4. Val av referent
 5. Val av 2 personer til å skrive under møteboka
 6. Årsmelding
 7. Rekneskap
 8. Val
  • Val av leiar - på val Anders Konglevoll
  • Val av 2 styremedlemer – på val Kåre Skjelanger, Aud-May Hundvin
  • Val av 3 varamedlemer til styret – på val Egil Eidsnes, Gro Dalland og Åshild Dale
  • Val av 2 revisorar – på val Herleif Dalland og Nils Veland
  • Val av vara til revisor – på val Olav Thorsheim
  • Val av utsendingar til årsmøte i HSG
  • Val av ny medlem i valnemda – på val Roar Angelskår
 9. Utdeling av gåvepremiar frå kåringa i haust
 10. Uttak av rev?
 11. Innkomne saker

Beite og utmarksrådgjevar i NSG Kari Anne Kaxrud Wilberg vert med oss på møtet, og vil m.a. snakka om organisasjonsarbeid og bruk av utmarksbeite.

Det vert servert spekemat  på årsmøtet.

Håper de finn dette så interessant at de finn vegen til Hundvin denne kvelden.

Konglevoll , 03.01.2011

Anders Konglevoll
-leiar-