Saker til årsmøte må vere i styret innen 6.februar

Saksliste

  1. Godkjenning av innkalling og saksliste
  2. Valg av møteleder
  3. Valg av Skrivar
  4. Valg av to medlemmer til å skrive under møteboka
  5. Årsmelding
  6. Rekneskap
  7. Innkomne saker
  8. Valg

Velkommen

Mvh

Styret