Sakliste:

1. Opning av møte

2. Godkjenning av innkalling og sakliste

3. Val av møteleiar

4. Val av referent

5. Val av 2 personar til å skrive under møteboka

6. Årsmelding

7. Rekneskap

8. Val

9. Val av ny medlem i valnemda

10. Organisering av kåringssjået

11. Innkomne saker

    Inkomne saker må vera styre i hende seinast 3. februar 2018

 

Det vert fagleg innslag på møtet ved Inge Midtveit

Enkel servering.

 

Eidsnes 22. januar 2018

Ole Johan Eidsnes