Fjøsmøte 

Lindås og meland sau og geit skipar til møte hjå Jahn Tommy Muidtgård

Tirsdag 10. mars kl 19.00

 Jenny W.. Johnsen fra Felleskjøpet vert med oss , hun tar for seg foring siste del av drektigheten , og første tida etter    lemming.

 Dyrlege Hallgrim Andersen vert og med, han snakker litt om lemming og div. medisinering.

Enkel servering

Vel møtt - Styret