Sommaren til no har  vore fin i fjellet. Lamma ser gode ut , og der er mykje snø att. Håpar på fint ver fortsatt til sanking. Beitene i fjellet denne sommaren ser svært gode ut , me kan berre gle oss til sankinga.