KÅRINGSJÅ 2012

 

Laurdag 06.10 vert det felles kåringsjå for Radøy , Austrheim og Lindås og Meland sau og geit . Arrangementet  går føre seg i sammenheng  med landbruksdagen på Austrheim .

Utstillinga vert utanfor Austrheimhallen .

Alle utstillarar må vere på plass til kl 08.30 .

Det er særs viktig at alle overheld dette klokkeslettet .

 

Påmelding innan tirsdag 02.10 til Randi Undertun e-post runde@broadpark.no.  Det må opplysast om produsentnummer og individnummer på lamma som skal kårast. Kåringsavgifta er kr 100 pr kåra lam, dette vert fakturert i etterkant av sjået.

For spørsmål, ta kontakt med Anders Konglevoll

Tlf  92498929