Innmelding av verlam til Randi Underthun tlf. 92220179 eller mail. runde@broadpark.no

De kan også melde inn på web.

Kåringsavgifta er fastsett til kr. 140,- for kvart stillte lam (men i rase 04 kvit spæl betalast da pr. kåra lam).

Alle som stiller med kåringar, må vera med og rydda opp før ein dreg heim