Innmelding av verlam til Randi Underthun tlf.92220179 eller mail runde@broadpark.no.

De kan også melde inn på web. Huks å fyll ut eigenerklæring.

 

Alle som stiller med kåringar, må vere med og rydda opp før ein dreg heim