Medlemmane i Lindås og Meland sau og geit.

Som nevnt på årsmøtet , planlegg me å starta ei ungdomsgruppe i laget vårt.

Gruppa skal bestå av ungane /barnabarna våre og deira vener.

Me har tenkt at Ove Holmås skal vera «mentor» , og følgja dei gjennom eit saueår.

Her vert det alt frå fjøsmøter og teori til beitevandringer og fjellturar.

Bakgrunn for dette er at me vil prøva å få med oss våre eigne ungar i eit miljø der dei finn andre på sin eigen alder og med samme interresse.

Me har tenkt at gruppa skal vera for dei mellom 13 og 20 år.

Me vil ta utgangspunkt i at alle får ansvar for 2-3 sauer i eigen flokk, og at samlingane vert rulert mellom dei forskjellige deltakarane.

Målet med prosjektet er å skapa interresse for sauen hjå den kommande generasjon.

Me vil starta opp i haust ved innsett av påsett lam.

For meir info, ta kontakt med Anders Konglevoll.

Påmelding til Anders Konglevoll: anders.konglevoll@live.com, eller mob: 92498929, innan 10.04.2012

Mvh STYRET