Lindås og Meland sau og geit inviterer medlemer med følge til raspeballmiddag på Hagellia Matstove i Knarvik,

Onsdag 26.oktober kl 19.30

Det vert utdeling av gåvepremier.

Evaluering av kåringssjået.

Litt nytt frå NSG/ HSG.

Kansje det vert ein Quis og.

 

Påmelding til Randi  tlf.92220179, mail runde@broadpark.no eller

Anne Kristin tlf. 99166715, mail reidar.kallestad@online.no.

innan lørdag 22. oktober

Pris kr. 160 pr.pers

 

Helsing styre