Arnold Espevoll, pensjonert slakter, vil kurse oss i heimeslakt.

Nils Skaar, pensjonert veterinær, vil kurse oss i klauskjæring.

 

Det vert enkel servering.

Helsing styret.