Studiering ang. uttale til Jordbruks forhandlingane den 08.01.14 kl. 19.30 på Hundvin. Peisestova