Ull innsamling for Lindås og Meland sau og geit Torsdag 07.05.20

Hundvin kl 17.30 Nortura/Fatland

Ostereide kl. 17.30 Nortura

Knarvik kl 19.30 Nortura/ Fatland NB på kaien

spørsmål kontakt Ørjan Jacobsen tlf 48045333

Viktig INFO :

P.g.a  Korona virus, må vi holde avstand og vente i køen til det er din tur.

Det er veldig viktig at alle følger dette og tar sine forholdsregler.

Forsatt lykke til i lammingen.

mvh

Styret