Vårmøte sau

Saualslaga i Nordhordland vil i samarbeid med Felleskjøpet invitera til fagmøte i Nordhordlandshallen, mandag 27. mars kl 19.30

Her kjem veterinær Tore Tollersrud frå Helsetenesta for sau i Animalia. Han har 20 års erfaring med mastitt. Han deler av kunnskapen sin og lærer oss om årsak og førebygging.

Jenny Johnsen frå Felleskjøpet snakker om type og mengd kraftfor, vitamin og mineral til sauene i samband med lamming.

Det vert enkel servering.

Alle med saueinteresse er velkomne.