• Vanlige årsmøtesaker
  • Innkomne saker må vera styret i hende innan mandag 9. februar
  • Enkel servering

Ynskjer alle medlemmar velkommen til ein kjekk kveld med god prat rundt bordet. 

Vel møtt!