Møteinnkalling og årsmelding finn de under kategorien "Årsmeldinger" i menyen til venstre eller ved link under. Her vil de også finne årsmeldinger for tidlegare år.

Årsmelding 2011

Valnemnda si innstilling

 

Som de vil sjå i årsmeldinga vil ei av sakene på årsmøtet omhandle "Lammeringar for Osterøy". Meir informasjon om lammeringar finn det på linkane under:

Lammeringer i Nortura 2007, presentasjon

Avtale for lammeringer i Nortura BA

Etablering og organisering av lammeringer i Nortura BA

Registreringsskjema lammeringer