Innkalling til årsmøte 2013

Årsmelding 2012

Saker til årsmøtet må vera styret i hende innan måndag 21. januar.

 

Styret v/leiar

Mons Kjetil Vevle (mkv@lobas.no / 91743411)