Vanlege årsmøtesaker.

Enkel servering.

Innkomne saker må vera styret i hende innan 03.02.17. 

Vel møtt.

 

Styret