Sakliste:

  1. Godkjenning av innkalling og saksliste
  2. Val av møteleiar
  3. Val av referent
  4. Val av to medlemmer til å skrive under møteboka
  5. Val av utsendingar til årsmøte HSG, 2 stk.
  6. Årsmelding
  7. Rekneskap 
  8. Val
  9. Arbeidsplan
  10. Innkomne saker

Styret