Saker til årsmøtet må vera i styret i hende innan fredag 7. februar. 

Sakliste:
1.    Godkjenning av innkalling og sakliste.
2.    Val av møteleiar.
3.    Val av referent .
4.    Val av to medlemar til å skrive under møteboka.
5.    Val av utsendingar til årsmøte HSG 2 stk
6.    Årsmelding.
7.    Rekneskap.
8.    Arbeidsplan.
9.    Innkomne saker
10.    Val.
 

Vel møtt.

Styret.