Tema er det perfekte påsattlam. God ull, gode bein og godt eksteriør ved Mons Kjetil.

Sjølvsagt vert det også tid til mat og sosiale aktiviteter.

Vel møtt.

Mons Kjetil.