Karluf Håkull tar for seg Sauekontrollen med oss. Tema vert korleis ein nyttar seg dette verktøyet endå betre. Me tar ein runde med tema til forbetring i forkant. Om du ikkje er medlem i Sauekontrollen er du også velkommen.

 

Mons Kjetil.