Kvifor vaksinerer me? Kva vaksinerer me mot?

Veterinærane Bjørn Hallan og Ilona Tunbridge er føredragshaldarar. 

Enkel matservering.

Vel møtt til ein informativ og kjekk kveld.