Bastian Edi Hoffmann frå fylkesmannen si landsbruksavdeling (FMLA) kjem for å snakke om prosjektet "Landskap i drift". Målet er å motivere oss til å skape eit levande landskap samt informere om kva tiltak ein kan få støtte til. 

I tillegg står landbruksdagar på programmet i 2016 - den 24. og 25. september. Kva kan me i Osterøy Sau og Geit få til her? Her har de litt å tenkje på ;)

OSG v/ Mons Kjetil.