Med over 40 deltakarar og mykje publikum vart det ein fin og innhaldsrik søndag i solskinnet på Skjerping. Sidan lokalavisa Bygdanytt sjølvsagt var på plass og full reportasje kan finnast i gårsdagens papirutgåve eller på nett - Omtale i bygdanytt - vil me her bruke plassen til å takke dugnadsgjengen og sponsorar som gjorde arrangementet mogleg å gjennomføre. 

Tusen takk til: 

- System Trafikk AS som stilte med skapbil og gjorde komforten for kafégjengen upåklagelig. 
- Solberg Mek. Verksted AS som velvillig lånte ut straumaggregat.
- Osterøy Veterenærklinikk og Felleskjøpet som stod for flotte premiar. 
- Grunneigarane Frank Skjerping og Øystein Litun for bruk av innmark til bane, og Arne Skjerping som lot deltakarane og publikum få nytta WC-fasiliteter.

Til slutt vil me takka dugnadsgjengen for ein kjempeinnsats med både rigging og opprydding, og sjølvsagt alt arbeidet som vart gjort under sjølve arrangementet. 

 
Helsing arrangøren ved gjetarhundkontakt i Osterøy Sau og Geit
Jan Tore Veland.     

 

Flott vér og utsikt utover bana.
Flott vér og god utsikt over bana. 

Ein spent gjeng før start.
 
Publikum føl ivrig med.
 
Stein Dalland stilte med fleire hundar og gjekk til topps i klasse 3 saman med hunden Mist. 
 
Praten går godt i kaféområdet.
 
LIVE resultatoppdatering må me sjølvsagt ha. 
 
Imponerande kontroll av Jonas 9 år og hunden Fantomet i "Kids"-klassen.
 
Stålkontroll av Tuva 11 år med hunden Frøy i "Kids"-klassen. 
 
5 år gamle Emil med godt driv gjennom løypa.
 
Premieutdeling til tre lovande talenter Emil, Jonas og Tuva som trakterte hundane på imponerande vis i "Kids"-klassen. 
 
Nestleiar i Hordaland Sau og Geit, Reidar Kallestad, avslutta dagen med ein stor takk til arrangør, deltakarar og dugnadsgjeng. Nestleiaren kunne informere om mykje skryt på nasjonale møtesamlinger og at det gode gjetarhundarbeidet i Hordaland blir lagt merke til i resten av landet.