12-13 forskjellige hundar var i aksjon i innhegninga, minst 10 av dei var utpå to ganger. Trass i at mange av hundane nyleg var starta på sau, eit par av dei for fyrste gangen, vart ikkje sauen jaga og stressa unødig. Det var fokus på dette og Audun viste oss korleis førar må trena hunden sin for å arbeida på rett måte med sauen. Sjølv om ein del av hundane kunne arbeide utanfor, er ei romsleg innhegn fin til å trene inn moment, for så når hunden arbeider slik ein vil, praktisera dette i åpe terreng og på avstand.

For oss som var med er det viktig og trena på dei tips me fekk til neste gang. Er det fleire som vil vera med, ta kontakt med aktuelle personar.
 

 

Klare til dyst, også komande generasjon hundeførar, trening i det òg

 

Ein del av deltakarane på treninga

 

 

Foto og tekst

Jan Sigurd Thomassen