Dato og program rundt kurset er ikkje bestemt. Følg med på heimesida - informasjon kjem her så snart den er klar.

Du kan eventuelt melda di interesse ved å ringa Jan Sigurd Thomassen på telf. 918 88 614.

 

Osterøy gjetarhundnemnd