I februar har me tre samlingar på Heldal. Det vert søndag den 8. , 15. og 22. Tidspunkt kl. 10-13.

På Hartveit samlast me onsdag 4. og 11. mars, tidspunkt kl. 17-19.

Gje helst beskjed på førehand om de kjem. 

Jan Sigurd, tlf.: 918 88 614,    Audun, tlf.: 995 63 949