Treninga vil foregå hjå Audun Seilen. Me startar opp søndag 23. februar kl 10.00.

Meld din interesse til Audun tlf/SMS 995 63 949 eller Jan Sigurd tlf/SMS 918 88 614.

Medlemmar i det lokale NSG laget får fortrinnsrett om det viser seg at interessa er stor.

Har du nett skaffa deg kvalp, eller har planar om det, ta kontakt slik at me ser behovet for å arrangera kurs i tillegg til fellestreningar seinare i år. Ver gjerna med på trening frå sidelinja som forberedelse til kvalpen er klar for trening.

Me prøver å starte med eit par søndagar, for så når det lysnar meir om kvelden å gå over på ukedag. Ver og føreforhold bestemmer om treninga kan gjennomførast. Det er difor viktig at de tar kontakt slik at me har muligheit til å melda frå om treninga må avlysast/flyttast.

 

Gjeterhundnemda