Følgjande dagar:

Søndag 12. februar 2012

Søndag 26. februar 2012

Lørdag 3. mars 2012

Søndag 4. mars 2012

Alle dagar kl. 10.00 - 14.00. Me startar på Hartveit første dagen, så prøver me å bytta plass etter kvart.

Me må ha tilbakemelding frå dei som ynskjer å vera med.

Audun, 99563949

Torgeir, 91765661