Håpar ostringane finn dette av interesse. Dersom du har lyst å reisa saman med andre kan du kontakte Else Hartveit Seilen innan torsdag 13. mars, tlf.: 56390478 / 909 40 438. 

Dette vert ein bra dag, der me kan sjå kva løysingar andre har i sine bygg.

Invitasjonen og program for dagen finn de under:

Invitasjon til Fagdag bygg i Kvam 15. mars