Første søndag vert 20. januar på Heldal hjå Jan Sigurd. Tid: 10:30-13:30. Stad kan verte endra enkelte gongar. Det kan også verte avlyst. Det er derfor viktig at alle som ønsker å delta gjev tilbakemelding om dette kvar gong slik at me eventuelt får gitt ny info tilbake. Telefon 918 88 614 (Jan Sigurd). Velkommen!

Osterøy Gjetarhundnemnd.