Me byrjar med trening kl. 12 og heldt på utover dagen. Gløgg og bålpanne stiller Osterøy Sau og Geit med. Anna ønskjeleg i fast og flytande form må kvar enkelt ta med. Ta også med ein stol under armen om du har :)

Vel møtt til ein kjekk start på ny gjetarhundsesong :) Alle er velkomne!