Me startar levering veke 35 (Mandag 29/8). Dette er siste veka ein får god pris på sau kr. 28. Veke 42 går den opp at til kr 28.
Forsetter med levering veke 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 46, 48.
Lammeringsleiar Mons Kjetil Vevle tlf 91743411.

Sjå informasjonsskriv i lenka under for yttergligare informasjon om innmelding, øyremerke etc. 

Informasjonsskriv leveringsveker hausten 2022